Toekomst visie

Wat is het?

In onze Toekomstvisie schetsen we het strategische perspectief voor de gemeente Oude IJsselstreek. En we laten zien wie we zijn en wat we kunnen. Want Oude IJsselstreek is een mooie plek om te leven, en een uitstekende plek om het te maken.

Het is altijd goed om een Toekomstvisie te hebben, maar deze Toekomstvisie is een bijzondere. Hij gaat namelijk ook werken als onze omgevingsvisie. Op 1 januari 2024 wordt namelijk de Omgevingswet van kracht, waarin alle wet- en regelgeving over de fysieke leefomgeving wordt gebundeld. Deze wet vraagt veel van ons als gemeente, en van alle initiatiefnemers in onze gemeente. De eerste stap die we zetten op dit pad is deze Toekomstvisie.

Oude IJsselstreek heeft zichzelf zeven opgaven gesteld waarmee we een antwoord kunnen bieden op maatschappelijke uitdagingen en waarmee de gemeente en de gemeenschap verder kunnen groeien.

De opgaven zijn geen projectplannen of vast te leggen doelen. Ze moeten ons richting geven in de ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden. Daarbuiten is de toekomst hoe dan ook onvoorspelbaar. Wellicht houden wij ons over vijf jaar met geheel andere opgaves bezig. Deze onvoorspelbaarheid hebben we tot uitdrukking gebracht in het ‘witte vel’, ook wel de zevende opgave. Op dit witte vel projecteren we als het ware alle mogelijkheden en kansen die zich de komende jaren nog gaan voordoen. En we roepen onszelf op het stuur in handen te nemen als het gebeurt.

visie afbeelding2

Hoe kwam het tot stand?

Zonder inwoners, ondernemers en inhoudelijk betrokken partners kan een toekomstvisie niet tot stand komen. Zij maken Oude IJsselstreek. En dus werden zij de afgelopen jaren uitgenodigd om hun beelden bij de toekomst van Oude IJsselstreek te delen tijdens vele ontmoetingen en gesprekken. In de gesprekken kwamen de onderwerpen woningaanbod, duurzaamheid, bereikbaarheid, vergroening, toerisme en recreatie bevordering en veiligheid vaak terug. Deze thema’s komen ruimschoots terug in de visie. Verder wordt de Toekomstvisie gedragen en ondersteund door veel andere beleidsplannen en notities van de gemeente.

visie afbeelding1

Hoe nu verder?

Proces & planning

De Toekomstvisie is géén statisch document. Juist niet! Het is dynamisch, beweegt mee met de buitenwereld. Nieuwe inzichten in de buitenwereld, de markt, de maatschappij, de gemeentelijke organisatie leiden vanzelfsprekend tot aanpassingen. En die ruimte hebben we ook. Want wat we vandaag vastleggen, hoeft niet in beton gegoten te zijn. We gaan met deze visie aan de slag, we gaan vooruit. Door vooruit te gaan verleggen we onze horizon en kijken we op een andere manier dan nu tegen de dingen aan. Het mag vanzelfsprekend zijn dat we daarom regelmatig de tijd nemen om deze Toekomstvisie bij te stellen, te actualiseren. Alleen door de Toekomstvisie steeds te blijven maken, doen we recht aan Oude IJsselstreek.

Ook bij de uitvoering ervan streven we naar dezelfde samenspraak en goede afstemming met de omgeving. En dat geldt voor alle initiatiefnemers. Zowel mensen, bedrijven, instellingen als overheden. Alleen dan kunnen we het doel van de invoering van de Omgevingswet bereiken: meer eenvoud, vrijheid en verantwoordelijkheid in de brede samenleving voor de inrichting van de fysieke leefomgeving.

 

Vragen?

CONTACT:
0315 292 292
omgevingwet@oude-ijsselstreek.nl

Definitieve versie toekomstvisie

De Toekomstvisie kunt u hier als PDF downloaden. Het is geen gebruikelijk tekstdocument geworden. We hebben geprobeerd recht te doen aan het participatieproces door inwoners en partners aan het woord te laten. Het resultaat is een mooi vormgegeven magazine, met interviews en unieke beelden.

Op 25 maart 2021 heeft de raad unaniem ingestemd met deze versie, waarin alle reacties zijn verwerkt, die binnen zijn gekomen naar aanleiding van de inzage periode.

vragen afbeelding